condotelBẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH CĂN HỘ TẠI CONDOTEL SCENIA BAY NHA TRANG:

1. CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,15 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 40,21 m2

Kết cấu căn hộ 1 phòng ngủ Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ SCENIA BAY NHA TRANG

Thiết kế căn hộ 01 phòng ngủ dự án Scenia Nha Trang

2. CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI 1 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 64,64 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 57,92 m2

Kết cấu căn hộ 1 phòng ngủ loại 1 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI 1 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Thiết kế căn hộ 01 phòng ngủ  loại 1 dự án Scenia Nha Trang

3. CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI 2 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 65,75 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 58,78 m2

Kết cấu căn hộ 1 phòng ngủ loại 2 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI 2 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Thiết kế căn hộ 01 phòng ngủ  loại 2 dự án Scenia Nha Trang

4. CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ LOẠI 1 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 82,88 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 74,14 m2

Kết cấu căn hộ 2 phòng ngủ loại 1 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

Thiết kế căn hộ 02 phòng ngủ  loại 1 dự án Scenia Nha Trang

Thiết kế căn hộ 02 phòng ngủ  loại 1 dự án Scenia Nha Trang

5. CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ LOẠI 2 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 82,44 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 75,64 m2

Kết cấu căn hộ 2 phòng ngủ loại 2 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

2

Bếp

1

Ban Công 1

Thiết kế căn hộ 02 phòng ngủ  loại 2 dự án Scenia Nha Trang

Thiết kế căn hộ 02 phòng ngủ  loại 2 dự án Scenia Nha Trang

6. CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ LOẠI 2 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 118,53 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 109,4 m2

Kết cấu căn hộ 3 phòng ngủ loại 2 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

3

Bếp

1

Ban Công 2
Vệ sinh 2

Kết cấu căn hộ 3 phòng ngủ loại 2 Sceniabay Nha Trang

Thiết kế căn hộ 03 phòng ngủ  loại 2 dự án Scenia Nha Trang

7. CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ LOẠI 6 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 106,45 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 96,49 m2

Kết cấu căn hộ 3 phòng ngủ loại 6 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

3

Bếp

1

Ban Công 1
Vệ sinh 2

Kết cấu căn hộ 3 phòng ngủ loại 6 Sceniabay Nha Trang

Thiết kế căn hộ 03 phòng ngủ  loại 6 dự án Scenia Nha Trang

8. CĂN HỘ STUDIO LOẠI 1 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 45,14 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 41,24 m2

Kết cấu căn hộ Studio loại 1 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1
Vệ sinh 1

CĂN HỘ STUDIO LOẠI 1 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Thiết kế căn hộ Studio loại 1 dự án Scenia Nha Trang

9. CĂN HỘ STUDIO LOẠI 2 DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường: 46,06 m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy: 42,12 m2

Kết cấu căn hộ Studio loại 2 Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

1

Phòng Ngủ

1

Bếp

1

Ban Công 1
Vệ sinh 1

Thiết kế căn hộ Studio loại 2 dự án Scenia Nha Trang

Thiết kế căn hộ Studio loại 2 dự án Scenia Nha Trang

10. CĂN HỘ SKYVILLA DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Soạn thảoDiện tích tim tường:      m2

Soạn thảo Diện tích thông thủy:   m2

Kết cấu căn hộ Skyvilla Sceniabay Nha Trang

Số lượng phòng

Diện tích

Phòng Khách

 

Phòng Ngủ

 

Bếp

 

Ban Công  
Vệ sinh  

CĂN HỘ SKYVILLA DỰ ÁN SCENIA BAY NHA TRANG

Thiết kế căn hộ Skyvilla dự án Scenia Nha Trang

 XEM CHI TIẾT DỰ ÁN

Ngay từ bây giờ quý khách đã có thể tìm hiểu thông tin dự án để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư hấp dẫn tại các dự án căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp mang thương hiệu Scenia Bay Nha Trang.

CAM KẾT TƯ VẤN CHÍNH XÁC, NHIỆT TÌNH, TẬN TÂM

Thông tin liên hệ:

Tầng 2B, tòa R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0936 184 188

Email: [email protected]