Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch 633) trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình phát triển đảo theo Quy hoạch phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg năm 2004; Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1197/QĐ-TTg năm 2005 và các quy hoạch chuyên ngành khác về giao thông, du lịch cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Hơn 5 năm qua, căn cứ nội dung Quy hoạch 633, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo tổ chức lập và phê duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (cho các đô thị, khu đô thị mới, khu dân cư, cụm công nghiệp, các khu du lịch, vui chơi giải trí…) và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên đảo.

 

Thực tế đã khẳng định Quy hoạch 633 là cơ sở và một công cụ hữu hiệu để hình thành các chương trình đầu tư xây dựng và kiểm soát phát triển bền vững đối với Phú Quốc. Quy hoạch 633 đã đáp ứng được yêu cầu đầu tư xây dựng và quản lý của đảo trong bối cảnh phát triển năng động hiện nay. Kết quả là ngày 22/5/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; ngày 17/9/2014 tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đảo Phú Quốc đã được công nhận là đô thị loại II.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, để tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, UBND tỉnh Kiên Giang thường xuyên rà soát công tác thực hiện theo Quy hoạch 633 tại đảo Phú Quốc và đề xuất với Chính phủ những nội dung mới, cần thiết được xem xét điều chỉnh cục bộ trên cơ sở phù hợp với quy luật phát triển, đáp ứng mong muốn của các bên liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời vẫn bảo đảm sự phù hợp với Quy hoạch 633 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Các nội dung điều chỉnh cục bộ đã được Bộ Xây dựng nghiên cứu, thống nhất cơ bản không ảnh hưởng lớn đến các định hướng trong đồ án đã được phê duyệt tại Quyết định số 633 và báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030.

 

Theo đó, quy mô sử dụng đất đai toàn đảo đến năm 2030 được điều chỉnh theo hướng đất du lịch khoảng 4.003 ha; đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ dân cư khoảng 3.325 ha; đất lâm nghiệp khoảng 37.430 ha (trong đó, đất rừng phòng hộ khoảng 6.666 ha); đất nông nghiệp khoảng 3.953 ha (trong đó, đất sản xuất nông nghiệp khoảng 2.719 ha, đất ở nông thôn làng nghề khoảng 1.234 ha).

 

Khu đô thị Dương Đông được phát triển theo hướng là trung tâm của thành phố du lịch đảo Phú Quốc, có hệ thống quảng trường và cụm tượng đài Bác Hồ tại khu vực sân bay cũ. Cảng tổng hợp được xây dựng tại vịnh Đất Đỏ, trong đó có chức năng hậu cần dịch vụ dầu khí, kho ngoại quan xăng dầu và hàng hóa khác. Cảng Dương Đông được xây dựng thành cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Vị trí khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino sẽ điều chỉnh, chuyển từ khu đất bãi Đá Chồng, xã Bãi Thơm sang khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu.

 

Đồ án đồng thời bổ sung quy hoạch tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm, xã Hòn Thơm; bổ sung khu đất có chức năng dịch vụ du lịch giải trí phức tạp và sân golf quy mô diện tích 2.090 ha tại khu vực Đồng Cây Sao và Bắc sông Cửu Cạn, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc trên cơ sở chuyển đổi chức năng 1.718 ha diện tích đất nông nghiệp và 372 ha đất rừng phòng hộ; bổ sung khu đất có chức năng du lịch nghỉ dưỡng, giải trí thể thao quy mô 142 ha tại phía Bắc rạch Vũng Bầu trên cơ sở chuyển đổi chức năng 142 ha từ đất nông nghiệp; điều chỉnh chức năng sân golf, quy mô 102 ha tại khu đất du lịch sinh thái Cửa Cạn thành đất du lịch sinh thái…

 

2. Mục tiêu phát triển phát triển huyện đảo Phú Quốc:

Xây dựng đảo Phú Quốc phát triển bền vững; hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng và quốc gia. Từng bước xây dựng trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

 

3. Tính chất quy hoạch phát triển Phú Quốc trong tầm nhìn đến 2030:

– Là khu kinh tế – hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực.

– Là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế.

– Là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành.

– Trung tâm bảo tồn sự đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu vực.

– Có vị trí đặc biệt về an ninh và quốc phòng.

 

4. Dự báo khách du lịch đến Phú Quốc tầm nhìn 2020 và đến năm 2030:

– Dự báo đến năm 2020 khoảng 2 – 3 triệu khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 35 – 40%.

– Dự báo đến năm 2030 khoảng 5 – 7 triệu khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 45 – 50%.

 

5. Quy mô dân số Phú Quốc theo quy hoạch :

 

– Dự báo đến năm 2020 quy mô dân số khoảng 340.000 – 380.000 người. Trong đó dân số đô thị khoảng 200.000 – 230.000 người, dân số nông thôn khoảng 80.000 – 90.000 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 50.000 – 65.000 người.

– Dự báo đến năm 2030 quy mô dân số khoảng 500.000 – 550.000 người. Trong đó dân số đô thị khoảng 320.000 – 370.000 người, dân số nông thôn khoảng 90.000 – 100.000 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 80.000 – 85.000 người.

 

A. Chi tiết quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tường chính Phú:

 

quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc

 

quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc Premier Village

 

quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc Sungroup

 

quy định quy hoạch Sungroup Phú Quốc

 

Chiến lược phát triển huyện đạo phú quốc

 

quy hoạch Phú Quốc Kiên giang

 

Các khu du lịch Phú Quốc Kiên Giang

 

Quy hoạch Premier Village Phú Quốc

 

Quyết định về mặt bằng phát triển premier phú quốc Resort sungroup

 

Chiến lược phát triển Phú Quốc Kiến Giang

 

Mặt bằng quy hoạch du lịch phú quốc kiên giang

 

quy định quy hoạch giao thông Phú Quốc

 

Chiến lược phát triển du lịch Phú Quốc Sungroup

 

phân phu quy hoạch phú quốc kiên giang liên quan

 

chất lượng nước thải du lịch phú quốc premier village

 

Quy định về môi trường tại phú quốc

 

Quy định mạng lưới điển phát triển du lịch Phú Quốc Sungroup

 

Quy hoạch đầu tư huyện đảo Phú Quốc sungroup

 

Phát triển khu du lịch PRemier village Phú Quốc

 

Huyện đảo Phú Quốc và PRemier Village Phú Quốc Resort

 

các tuyến đường giao thông và hạ tầng du lịch Phú Quốc và Sun Premier Phú Quốc

 

Quy định nhiệm vụ và chức năng điều hành Phú Quốc

 

Phê duyệt quy hoạch du lịch Phú Quốc

 

B. Quyết định sửa đổi về quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tường chính Phú:

 

Dựa trên cơ sở nội dung của đồ án quy hoạch 633 theo quyết định Thủ tướng ngày 11/05/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chính thức phê duyệt Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 cho đồ án quy hoạch tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2030.

 

Theo đó, phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng và quốc gia,

 

Đồng thời, sẽ từng bước xây dựng trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm Phú Quốc và dịch vụ cao cấp, trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á có hệ thống Sân bay quốc tế và Cảng biển quốc tế kết nối với các điểm trong khu vực Đông Nam Á.

 

Ngoài ra, Phú Quốc cũng sẽ phát triển thành 3 khu đô thị lớn là Dương Đông, An Thới và Cửa Cạn, cùng với quy hoạch sân Golf, trường đua, casino cùng nhiều resort 5 sao đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh đó, Quyết định 80/2013/QĐ-TTg cũng đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, như việc dành những ưu đãi đặc biệt về thuế, về đất đai cho các nhà đầu tư.

 

Vì vậy, trong quá trình chỉ đạo kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch, UBND tỉnh Kiên Giang đã luôn xem xét tính thực tế, nêu kiến nghị thay đổi và trình Chính phủ, để khi đưa đồ án 633 vào thực hiện sẽ không làm ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của đảo Phú Quốc về đảm bảo cảnh quan, tài nguyên, mà vẫn đáp ứng nhu cầu phát triển của một Khu đô thị loại 2.

 

Trước đó, nhằm đảm bảo thực hiện tốt đề án 633, UBND Tỉnh Kiên cũng đã được Thủ tướng yêu cầu phải kiên quyết xử lý, thu hồi các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, kéo dài… ; Phải đẩy nhanh các dự án giao thông trục chính bắc – nam, đường vòng quanh đảo trên quy mô đã duyệt và khẩn trương xây dựng đề án xây dựng khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc theo hướng thu hút mạnh đầu tư.

 

Là một huyện đảo, nhưng cùng với những định hướng phát triển của Chính phủ, Phú Quốc đang không ngừng thu hút đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt về lĩnh vực giao thông. Hiện Phú Quốc đã có các đường bay thẳng đến 20 chuyến/ ngày

 

Ngoài ra, việc mở và đưa cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào hoạt động và việc Chính phủ đã miễn thị thực visa cho du khách quốc tế vào Phú Quốc lên đến 30 ngày, sẽ góp phần đưa Phú Quốc sớm trở thành thành phố vệ tinh về du lịch, công nghệ và thu hút đầu tư của Việt Nam và Khu vực.

 

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Phú Quôc Kiên GIang

 

Sửa đổi quy hoạch phát triển phú quốc đến năm 2030

 

 Hệ thống các khu đô thị tại đảo Phú Quốc:

 

+ Khu đô thị trung tâm Dương Đông: là trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch và khu dân cư tập trung của đảo. Quy mô đến năm 2030 dân số khoảng 240.000 người. Đất xây dựng đô thị 2.502 ha. Mật độ dân cư khoảng 90 – 100 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30 – 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 12 lần.

 

+ Khu đô thị cảng An Thới: là khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật – trung tâm tiếp vận, phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ; trung tâm văn hóa, gìn giữ giá trị lịch sử, nhân văn của đảo. Quy mô đến năm 2030 dân số khoảng 71.000 người. Đất xây dựng đô thị 1.020 ha. Mật độ dân cư khoảng 70 – 80 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30 – 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 4,2 lần.

 

+ Khu đô thị Cửa Cạn: là khu đô thị hoạt động nghiên cứu, bảo tồn rừng, biển, nông nghiệp và du lịch đảo. Quy mô đến năm 2030 dân số 26.500 người. Đất xây dựng đô thị 329 ha. Mật độ dân cư 70 – 80 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30%, hệ số sử dụng đất tối đa 2,8 lần.

 

– Hệ thống các khu du lịch Phú Quốc Resort:

 

+ Các khu du lịch sinh thái:

 

. Bãi Thơm: vị trí tại phía Bắc đảo; là khu resort nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, giải trí thể thao biển, sân golf, công viên chuyên đề biển, tham quan làng nghề. Quy mô 375 ha (trong đó sân gôn có diện tích 100 ha); 

 

. Gành Dầu: vị trí tại phía Bắc đảo: là khu du lịch sinh thái hỗn hợp kết hợp khu dân cư làng chài truyền thống. Quy mô 25 ha;

 

. Rạch Tràm: vị trí phía Bắc đảo; là khu nghỉ dưỡng 4 – 5 sao, kết hợp tham quan rừng tràm, rừng ngập mặn. Quy mô 102 ha;

 

. Rạch Vẹm: vị trí phía Tây Bắc đảo; là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, kết hợp tham quan rừng sinh cảnh đặc trưng, tham quan làng nghề. Quy mô 202 ha;

 

. Bãi Dài: vị trí ở bờ Biển phía Tây đảo; là khu nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí sân gôn gắn với các khu resort, thể thao biển, tham quan làng nghề. Quy mô 567 ha (trong đó sân gôn có diện tích 154 ha);

 

. Vũng Bầu: vị trí bờ biển phía Tây; là khu nghỉ dưỡng 4 – 5 sao, kết hợp điểm ngắm cảnh và giải trí thể thao biển. Quy mô 394 ha;

 

. Cửa Cạn: vị trí nằm ở bờ Tây đảo; là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, ngắm cảnh, giải trí thể thao sông, biển, giải trí sân gôn, tham quan làng nghề. Quy mô 250 ha (trong đó sân gôn có diện tích 102 ha);

 

. Bãi Ông Lang: vị trí phía Nam Bãi Cửa Cạn; là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Quy mô 200 ha;

 

. Bãi Khem: vị trí nằm về phía Đông Nam của đảo; là một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, thể thao biển. Quy mô 99 ha;

 

. Bãi Sao: vị trí thuộc bờ biển phía Đông Nam đảo; là một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu thể thao biển, sân gôn. Quy mô 397 ha (trong đó đất sân gôn có diện tích 220 ha);

 

. Mũi Ông Đội: vị trí ở phía Đông Nam đảo; là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, ngắm cảnh, thể thao biển. Quy mô 40 ha;

 

. Bãi Đá Chồng: vị trí tại phía Đông Bắc đảo; là khu dịch vụ du lịch, khu nghỉ dưỡng sinh thái, trung tâm dịch vụ casino. Quy mô 135 ha;

 

. Suối Đá Bàn: vị trí trung tâm đảo, dưới chân núi Hàm Ninh; là khu du lịch sinh thái. Quy mô 115 ha;

 

. Quần đảo Nam An Thới: vị trí ở phía cực Nam của đảo, thuộc xã An Thới. Là khu vực có các điểm du lịch sinh thái dưới tán rừng kết hợp tham quan bảo tồn môi trường biển; giải trí lặn biển, thể thao biển, ngắm cảnh tham quan làng nghề. Hòn Thơm sẽ chỉnh trang các khu dân cư, kết hợp phát triển các khu du lịch, dịch vụ, làng nghề, bến du thuyền… Quy mô: 150 ha;

 

. Đảo Thổ Chu: vị trí cực Nam của đảo, thuộc xã Thổ Châu phát triển du lịch sinh thái rừng, biển, gắn với an ninh quốc phòng.

 

Tầm nhìn phát triển du lịch phú quốc đến năm 2030

 

+ Các khu du lịch hỗn hợp Phú Quốc Resort:

 

. Khu du lịch Bãi Vòng: vị trí nằm tại phía Đông đảo. Là khu dịch vụ du lịch hỗn hợp đa năng và sân gôn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 3 – 4 sao. Quy mô 745 ha (trong đó đất sân gôn có diện tích 244 ha);

 

. Khu du lịch Vịnh Đầm: Vị trí khu vực phía Đông Nam đảo, là khu dịch vụ du lịch tổng hợp, giải trí du lịch biển. Quy mô 65 ha.

 

+ Khu phức hợp Bãi Trường: Vị trí phía Tây Nam của đảo, là vùng du lịch tổng hợp; trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ công cộng trên đảo và khu dân cư phục vụ du lịch. Quy mô 1.235 ha.

 

+ Các điểm du lịch đặc trưng tại đảo Phú Quốc

 

. Các điểm du lịch chính gồm: điểm tham quan khu tưởng niệm nhà tù Phú Quốc; điểm du lịch Suối Tranh; điểm du lịch Suối Tiên; điểm du lịch Suối Đá Bàn; điểm du lịch Núi Chúa; điểm du lịch Núi Ra Đa; điểm du lịch núi Điện Tiên; điểm du lịch núi Ông Phụng; điểm du lịch Trâu Nằm; điểm du lịch Gành Dầu; điểm du lịch hồ Cửa Cạn; điểm du lịch suối Cửa Cạn; điểm du lịch sông Cửa Cạn; điểm du lịch sông Rạch Tràm; điểm du lịch sông Rạch Đầm; điểm du lịch sông Dương Đông; Suối Lớn; điểm du lịch khu đô thị Dương Đông; điểm du lịch khu đô thị An Thới; các điểm du lịch làng nghề.

 

 

Phê duyệt cơ quan chức năng phát triển du lịch Phú Quốc và dự án Premier Village Phú Quốc

 

C. Quy hoạch phát triển Premier Village Phú Quốc Resort:

 

Nằm trong quần thể các Khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí phía Nam Đảo Ngọc do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư, Premier Village Phú Quốc Resort tọa lạc tại Mũi Ông Đội, với thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên, là tuyệt tác nghỉ dưỡng hai mặt biển hiếm có trên thế giới

 

Quy hoạch phát triển Premier Village Phú Quốc Resort

 

Premier Village Phú Quốc Resort là quần thể biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp với thiết kế sang trọng, tinh tế. Các căn biệt thự được xây dựng trên nhiều cao độ, thừa hưởng nét đẹp độc đáo của thiên nhiên hoang sơ từ mặt nước lên tới đỉnh đồi kỳ vỹ. Biệt thự trên mặt biển với rặng san hô và sóng biển rì rào, biệt thự sát biển với tầm nhìn khoáng đạt, e ấp  trên cát trắng tinh khôi, biệt thự trên ghềnh đá hùng vĩ ngắm toàn cảnh biển từ trên cao và biệt thự trên đồi ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn khi đứng cùng 1 vị trí biệt thự.

 

 

Các loại hình biệt thự mở bán tại Premier Vilalge Phú Quốc Resort

 

 

Biệt thự trên ghề đá Premier Village Phú Quốc Resort   Biệt thự trên mặt nước Premier Village Phú Quốc Resort

Biệt thự trên ghề đá Premier Village Phú Quốc Resort

 

Biệt thự trên mặt nước Premier Village Phú Quốc Resort

Diện tích : 1060 – 1345 m2

 

Diện tích : 1000 – 1200 m2
Phòng khách :01   Phòng khách :01
Phòng ngủ : 03   Phòng ngủ : 03 – 05
Phòng bếp riêng biệt : 01   Phòng bếp riêng biệt : 01
Bể bơi :01   Bể bơi :01
Biệt thự biển Premier Village Phú Quốc trên ghềnh đá DUY NHẤT tại Việt Nam – Chỉ 5 căn DUY NHẤT – Thể hiện đẳng cấp chủ sở hữu 2 tầng trên ghềnh đá, 3 mặt view biển, 1 mặt view đồi câ   Biệt thự Premier Village Phú Quốc trên mặt nước được lấy cảm hứng từ biệt thự nổi tại Maldives – Chỉ DUY NHẤT 16 căn. Số lượng tầng của biệt thự: 1 tầng View biển: 3 mặt view biển
     
Biệt thự hướng biển Premier Village Phú Quốc Resort   Biệt thự trên đồi Premier Village Phú Quốc Resort

Biệt thự hướng biển Premier Village Phú Quốc Resort

 

Biệt thự trên đồi Premier Village Phú Quốc Resort

Diện tích : 615 – 1200 m2   Diện tích : 440 – 2200 m2
Phòng khách :01   Phòng khách :01
Phòng ngủ : 03 – 05   Phòng ngủ : 03 – 05
Phòng bếp riêng biệt : 01   Phòng bếp riêng biệt : 01
Bể bơi :01    Bể bơi :01 
Biệt thự Premier Village Phú Quốc sát biển – Biệt thự mang lại tầm nhìn khoáng đạt, lãng mạn giữa thiên nhiên

 

Biệt thự trên đồi – nơi có thể ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn khi đứng cùng 1 vị trí.

 

Permier village Phú Quốc vừa tận dụng lợi thế vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên vừa gìn giữ bảo tồn được nguyên trạng cảnh quan xung quanh với kiến trúc 4 loại biệt thự: biệt thự trên ghềnh đá, biệt thự trên mặt nước, biệt thự trên đồi, biệt thự hướng biển. Biệt thự trên mặt biển với rặng san hô và sóng biển rì rào du khách thỏa sức ngắm nhìn san hô ngay khi bước chân ra khỏi cửa. Biệt thự hướng biển với tầm nhìn rộng mở tạo cảm giác thoải mái, với không gian trong lành, đón gió từ hai mặt biển. Biệt thự trên ghềnh đá độc đáo du khách tự do ngắm toàn cảnh biển từ trên cao. Biệt thự trên đồi thơ mộng có ưu điểm du khách có thể ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn khi đứng cùng một vị trí biệt thự.

 

Premier Village Phú Quốc Resort có diện tích 73 ha, trong đó có 30% diện tích đất ở, 70 % diện tích còn lại dành cho các công trình dịch vụ tiện ích. Con số diện tích đầu tư cho các dịch vụ tiện ích chưa có dự án nào đạt được. Tại Premier Village Phú Quốc hệ thống nhà hàng trong rừng có sức chứa khủng; Hệ thống spa đẳng cấp từ không gian kiến trúc đến dịch vụ chăm sóc; Bể bơi vô cực thiết kế xen kẽ từ độ cao 5m đến 9.8m tạo cảm giác mới lạ lần đầu xuất hiện ở Việt Nam; Công viện, khu vui chơi, khu vườn tự nhiên độc đáo, phối hợp hài hòa với nhau tạo nên tuyệt tác độc nhất vô nhị có 1 không 2 trên thế giới.

 

 

 XEM CHI TIẾT DỰ ÁN

 

 

Ngay từ bây giờ quý khách đã có thể tìm hiểu thông tin dự án để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư hấp dẫn tại các dự án biệt thự biển đẳng cấp mang thương hiện Sun Premier Village.

 

CAM KẾT TƯ VẤN CHÍNH XÁC, NHIỆT TÌNH, TẬN TÂM

 

Thông tin liên hệ

Tầng 4, Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Hotline: 0936 184 188

 

Email: [email protected]